Vi bryr oss

Rektor AS skal være et selskap med ansvarlige og etisk bevisste medarbeidere.
Vi ønsker å bidra til et grønnere og mer sosialt bærekraftig samfunn.

Vi tar miljø og bærekraft på alvor!

Miljøfyrtårn

Rektor AS ble Miljøfyrtårn- sertifisert i 2022, og det er vi meget stolte av. Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa, som er blitt godkjent av EU. Som en ledende aktør innen merchandise og tekstil, ønsker vi å være med å forme bransjen og gå foran som et godt eksempel. Vi har fokus på miljø, bærekraft og gode arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden – vårt fotavtrykk skal være så grønt som mulig.

Les mer om Miljøfyrtårn her: www.miljofyrtarn.no
Last ned vår klima- og miljørapport her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/135258

Grønt punkt Norge

Kildesortering og avfallshåndtering er viktig for at vi skal nå våre klimamål. Vi har en sorteringsgrad på 86% (2021) og er medlem av returselskapet Grønt Punkt Norge, hvor vi også betaler vederlag for all emballasje vi mottar fra våre leverandører.

Les mer om Grønt Punkt her: www.grontpunkt.no

Aktsomhetsvurderinger - OECD - BSCI

Selv om mange bedrifter ønsker å opptre ansvarlig, kan det være en stor utfordring å gjennomføre det i praksis. Særlig utfordrende er det å vite hvilket ansvar man har for sine forretningsforbindelsers virksomhet, f.eks. leverandørkjeden. Vi i Rektor AS arbeider aktivt med OECD sine retningslinjer og aktsomhetsvurderinger som i korte trekk handler om at vi og våre forretningsforbindelser skal bidra til å:

Bevare miljøet
Respektere menneskerettigheter
Ivareta arbeidstakers rettigheter
Unngå korrupsjon og smøring
 
For å ytterlige styrke vårt arbeid, har vi som krav til leverandører at de må følge BSCI – Business Social Compliance Initiative, som kan oppsummeres ved følgende hovedområder:

Arbeidernes rett til å organisere seg i fagorganisasjoner
Trygt arbeid med HMS for arbeidstakerne
Ingen diskriminering, være seg på bakgrunn av rase, religion eller kjønnstilhørighet
Unngå korrupsjon og smøring
Ingen barnearbeid eller slavearbeid
Sikre arbeidsforhold med kontrakt
Miljøvern

For å sikre dette innhenter vi alltid dokumentasjon på BSCI- sertifikat eller lignende, fra våre leverandører.

Stanley/Stella

Som et ledd i vårt arbeid med miljø og sosial bærekraft, er vi i Rektor AS stolt samarbeidspartner med Stanley/Stella, som en av få autoriserte samarbeidspartnere i Norge.

Stanley/Stella innehar følgende sertifiseringer: www.stanleystella.com